Clutches
Name 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 Total
k$irb_o #CloverGender 1 8 18 41 73 141
Ralphawado 0 2 11 34 66 113
XXXtinct 1 3 13 28 59 104
TopShelf$yM 0 3 8 32 51 94
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 0 2 13 35 38 88
Top RWS
Name RWS
intervention 17.42
PistolPetey 17.09
neteX 16.10
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 15.81
dvs 15.53
All Weapons
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 13.3 4,742
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 13.1 2,958
k$irb_o #CloverGender 21.3 2,837
SESH #freesesh 10.0 2,658
tardbus 8.5 2,633
Top Headshots Kills
Name HSP (%) Headshots
Ralphawado 13.3 1,759
k$irb_o #CloverGender 21.3 1,715
T I K I #notbanned 22.0 1,065
SESH #freesesh 10.0 977
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 13.1 976
Top Rifles Kills
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 14.9 1,247
k$irb_o #CloverGender 19.5 1,113
SESH #freesesh 11.3 983
Brad 7.7 678
intervention 18.0 615
Top Sub-Machine Guns Kills
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 10.0 718
Sav-Pvt-Ryan 7.3 532
sHaN "D" Handsome"CSS legend" 13.6 479
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 10.7 326
JesuitSupGeneral 7.3 305
Top Pistols Kills
Name HSP (%) Frags
tardbus 9.9 1,736
k$irb_o #CloverGender 28.4 1,298
Ralphawado 18.5 1,066
T I K I #notbanned 33.0 933
SESH #freesesh 10.6 909
Top AK-47 Kills
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 16.2 948
k$irb_o #CloverGender 21.7 735
SESH #freesesh 12.6 673
Brad 8.5 451
intervention 21.0 407
Top M4A1 Kills
Name HSP (%) Frags
k$irb_o #CloverGender 16.0 308
Ralphawado 11.5 279
SESH #freesesh 9.3 273
Dark Matter 9.9 228
Brad 6.3 218
Top AWP Kills
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 8.1 1,685
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 9.8 1,350
TopShelf$yM 13.8 760
StabbinRabbit!! 8.8 677
Fire 14.0 600
Top Desert Eagle Kills
Name HSP (%) Frags
tardbus 10.1 1,691
k$irb_o #CloverGender 32.4 955
T I K I #notbanned 34.8 837
XXXtinct 16.6 719
Ralphawado 20.4 640
Top Grenade Kills
Name HSP (%) Frags
k$irb_o #CloverGender 0.0 55
T I K I #notbanned 0.0 52
ytfeL_20 #HEAVYGRINDER 0.0 47
Aڴphyxíα #Boobs 0.0 46
tardbus 0.0 44
Top Knife Kills
Name HSP (%) Frags
Ralphawado 0.0 5
SESH #freesesh 0.0 5
TopShelf$yM 0.0 4
ANDReW 0.0 4
T I K I #notbanned 0.0 3